Begär en kostnadsfri demo

 

Automatiserad utbildningspunkt för besökare

Tillhandahållande av kunskaper om handhygien för patienter och besökare hjälper till att förhindra spridning av infektioner och utbrott. Objektiv visuell återkoppling främjar beteendeförändring av handhygien.

Read more
Automatiserade kvalitetskontrollpunkter

Objektiv och enkel utbildning i handhygien leder till bättre genomförande och acceptans. Evidensbaserat infektionsförebyggande arbete möjliggör planering av resurser och åtgärder för teamet som arbetar med infektionskontroll.

Read more
Automatiserad utbildningspunkt för besökare

Tillhandahållande av kunskaper om handhygien för patienter och besökare hjälper till att förhindra spridning av infektioner och utbrott. Objektiv visuell återkoppling främjar beteendeförändring av handhygien.

Read more

Hur man drar nytta av att använda Semmelweis System

Vi har sparat liv på tre kontinenter